Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADBesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Herendijk 7’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Verlengde Herendijk in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADBesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Herendijk 7’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van een woning met bijgebouw op de locatie Verlengde Herendijk 7 in Erica. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de onderdelen bouwen en afwijken van het bestemmingsplan. De aanvraag om een omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 310685-2019.U kunt de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken van 24 juni 2020 tot en met 4 augustus 2020 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt de verleende omgevingsvergunning ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer: NL.IMRO.0114.Zaak2019310685-V701).BeroepVan 24 juni 2020 tot en met 4 augustus 2020 kan beroep worden ingesteld door de volgende belanghebbenden: •Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning;•Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.•Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die zijn aangebracht op het moment van verlenen van de omgevingsvergunning.Het beroepschrift stuurt u aan: de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u tegen een besluit beroep instelt heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit verzoek heeft wel een schorsende werking.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel