Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, Havenstraat 56-58 (gezondheidscentrum)

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, Havenstraat 56-58 (gezondheidscentrum)

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Van 5 november tot en met 16 december 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Erica, Havenstraat 56-58 (gezondheidscentrum) (identificatienummer NL.IMRO.0114.2020015-B501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ontwerpbestemmingsplan Erica, Havenstraat 56-58 (gezondheidscentrum)Het plan biedt het kader voor de bouw van een gezondheidscentrum op de locatie van het voormalige autogaragebedrijf Hendriks aan de Havenstraat. In het gezondheidscentrum kunnen meerdere zorgfuncties samen gehuisvest worden, ten behoeve van de gezondheidszorg voor de inwoners van het dorp Erica en haar omgeving.Het parkeren wordt op eigen terrein mogelijk gemaakt. In totaal worden er 43 parkeerplaatsen gerealiseerd en een stallingsruimte voor fietsen.ZienswijzeGedurende de inzageperiode kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 87453-2020 behorend bij het ontwerpbestemmingsplan. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica