Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Erica, extra woning Veenschapswijk 33

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Erica, extra woning Veenschapswijk 33

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Erica, extra woning Veenschapswijk 33” vervat in het GML-bestand “NL.IMRO.0114.2014009-B501”vanaf 10 september 2014 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op afspraak, op verzoek ook buitenkantooruren, inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591 Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan voorziet in de toevoeging van één woning op het huidige perceel Veenschapswijk 33. Deze nieuwe woning komt op de plek waar nu nog een grote loods staat. Verder wordt ook een andere schuur op het perceel gedeeltelijk afgebroken. Het kavel van de nieuwe woning wordt circa 18 meter breed. Voor het te ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld. Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Digitale zienswijzen kunnen worden ingedien via www.emmen.nl/zienswijze. Emmen, 1 september 2014 burgemeester en wethouders van Emmen, de secretaris A.J. Mewe de burgemeester C. Bijl

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica