Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Erica tot het herbegrenzen van ecologische hoofdstructuur (EHS)

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Oirschot op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Erica tot het herbegrenzen van ecologische hoofdstructuur (EHS)

Er is door Oirschot hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gemeente Oirschot heeft het bestemmingsplan Erica in voorbereiding. Het bestemmingsplan voorziet in de reconstructie van de weg Erica. Daarnaast strekt het bestemmingsplan tot het herbegrenzen van ecologische hoofdstructuur (EHS). De gemeente Oirschot heeft het voornemen om de weg de Erica en de daarbij behorende kruispunten te reconstrueren. Het gaat om het wegvak Erica tussen de aansluiting met de A58 aan de noordzijde en het kruispunt met de Eindhovensedijk en de legerplaats aan de zuidzijde. Deze reconstructie is nodig voor het waarborgen van een goede bereikbaarheid op de middellange termijn (2025) in dit deel van het gebied Brainport Avenue. De reconstructie van de weg valt gedeeltelijk in de EHS. Ter compensatie van het verlies aan EHS wordt elders in de gemeente op percelen aan de Brinksdijk en De Ryt nieuwe natuur gecreëerd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische verankering van het compensatiebeginsel op grond van de Verordening ruimte. Het ontwerpbestemmingsplan Erica (NL.IMRO.0823.BPOIErica201100-ONTW) ligt volgens artikel 3.8 Wro vanaf 26 april voor een periode van 6 weken ter visie bij de Centrale Balie van het gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze fase krijgt u de gelegenheid om zienswijzen in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot (Postbus 11, 5688 ZG Oirschot). Mondelinge reacties kunt u kenbaar maken bij de Centrale Balie van het gemeentehuis (via het zienswijzeformulier).

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel