Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, Verlengde Vaart ZZ tussen 159 en 161 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, Verlengde Vaart ZZ tussen 159 en 161 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Van 16 september 2022 tot en met 27 oktober 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Erica, Verlengde Vaart ZZ tussen 159 en 161 (identificatienummer NL.IMRO.0114.2022009-B501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.Initiatiefnemers willen een woningbouwkavel realiseren op het perceel tussen de Verlengde Vaart 159 en 161 in Erica. Dit is mogelijk middels de beleidsnotitie ‘Bouwen in de linten’. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ is het perceel bestemd als ‘Agrarisch met waarden – Grootschalige Veenontginningen’. Deze bestemming voorziet niet in de realisatie van een woningbouwkavel. Om deze reden hebben initiatiefnemers burgemeester en wethouders van Emmen verzocht medewerking te verlenen voor het wijzigingen van de bestemming naar een gepaste woonbestemming.ZienswijzeTijdens bovengenoemde periode kan iemand die belang heeft bij dit besluit zijn zienswijze schriftelijk of digitaal opsturen naar burgemeester en wethouders van Emmen. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer (96622-2022). Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.Ontwerpbesluit hogere grenswaarde De Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. De woning aan de Verlengde Vaart ZZ in Erica heeft te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. In dit geval is wegverkeerslawaai de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woning(en) een hogere grenswaarde vast stellen. Daarom hebben wij het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden opgesteld.U kunt dit ontwerpbesluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken van 16 september 2022 tot en met 27 oktober 2022 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen.ZienswijzeTijdens bovengenoemde periode kan iemand die belang heeft bij dit besluit zijn zienswijze schriftelijk of digitaal opsturen naar burgemeester en wethouders van Emmen. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer (96622-2022 of Z2022-005993). Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.Emmen, 16 september 2022Burgemeester en wethouders van Emmen

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica