Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor het enkele reeds uitgevoerde wijzigingen binnen een bestaand akkerbouwbedrijf en vleeskuikenhouderij aan Verlengde Vaart NZ 164 en 165 te Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Verlengde Vaart NZVerlengde Vaart NZ in EricaErica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADToestemming voor het enkele reeds uitgevoerde wijzigingen binnen een bestaand akkerbouwbedrijf en vleeskuikenhouderij aan Verlengde Vaart NZ 164 en 165 te Erica

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend na een uitgebreide voorbereidingsprocedure (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):ERICA7 mei 2024, Verlengde Vaart NZ 164 en 165, enkele reeds uitgevoerde wijzigingen binnen een bestaand akkerbouwbedrijf en vleeskuikenhouderij (313089-2023)ZienswijzeHet ontwerpbesluit heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen door ons ontvangen. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.InzageU kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, inzien (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1, 7811 AP te Emmen. Daarnaast kunt u het besluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).BeroepAls belanghebbende kunt u een beroep instellen bij de rechtbank. Dit kan binnen de periode van zes weken na genoemde datum van bekendmaking. Als niet-belanghebbenden kunt u een beroep instellen mits u tijdig een zienswijze heeft ingediend of er redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat u een zienswijze kon indienen.Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor de indiening van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.Inwerkingtreding en voorlopige voorzieningDe omgevingsvergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Als u beroep instelt geldt het besluit nog wel. Wilt u dat het besluit tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel