Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning Erica, woning Hertenbaan

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning Erica, woning Hertenbaan

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen zijn voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisatie van een woning aan de Hertenbaan te Erica. De aanvraag heeft betrekking op de onderdelen handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 81763-2015. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 4 december 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl via planid. “NL.IMRO.0114.Zaak81763-V501”. Tegen het voornemen om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning kan een ieder gedurende de termijn van zes weken, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 81763-2015. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.emmen.nl/zienswijze. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen, tel.: 14 0591.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel