Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan‘Erica, woning Voorreep naast 71’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres De Voorreep in Erica, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan‘Erica, woning Voorreep naast 71’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, woning Voorreep naast 71’ vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0114.2017009-B501” met Ondergrond_Emmen_2017.03.dxf vanaf 1 september 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien (op verzoek ook buiten kantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591 Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl Het plan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning naast Voorreep 71 te Erica. Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 22548-2017. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.Emmen, 31 augustus 2017Burgemeester en wethouders van Emmen

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel