Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 31

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 31

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Van 18 oktober 2023 tot en met 28 november 2023 kunt u de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 31’ (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2023027-V501) en het ontwerpbesluit VVGB, inclusief bijbehorende stukken, digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien het u niet lukt de ontwerp-omgevingsvergunning en VVGB te bekijken, dan kunt u de digitale ontwerp-omgevingsvergunning tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Het plan voorziet in het toevoegen van activiteiten ten behoeve van een loonwerk- en grondverzetbedrijf als nevenactiviteit bij het aan de Ericasestraat 31 toegestane akkerbouwbedrijf. Concreet heeft de aanvraag betrekking op het stallen van materieel, kleinschalig onderhoud aan materieel, opslag van zand en grond en verkeersbewegingen als gevolg van het loonwerk- en grondverzetbedrijf. Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad van Emmen een ontwerpbesluit Verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor bovengenoemd plan. ZienswijzeVan 18 oktober 2023 tot en met 28 november 2023 kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar burgemeester en wethouders. Wilt u een mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 13305-2021. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica