Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Erica, Hertenbaan 21 ter inzage

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Hertenbaan in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Erica, Hertenbaan 21 ter inzage

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

WijzigingsplanHet college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Hertenbaan 21’ met identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2023021-W701’ vastgesteld. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken van 29 maart 2024 t/m 9 mei 2024 digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl of via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/. Indien het u niet lukt het vastgestelde wijzigingsplan digitaal te bekijken, dan kunt u het digitale wijzigingsplan tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Op het perceel was een glastuinbouwbedrijf gevestigd, welke in 2019 in zijn geheel afgebroken is. Momenteel wordt het perceel alleen gebruikt voor woondoeleinden. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011' is het perceel bestemd als 'Agrarisch – Glastuinbouw’. Deze bestemming voorziet planologisch niet in het gebruiken van de gebouwen voor reguliere woondoeleinden. Met het wijzigen van deze bestemming naar ‘Wonen - Voormalige Agrarische Bebouwing' wordt het gebruiken van bebouwing en gronden voor reguliere woondoeleinden mogelijk gemaakt binnen het plangebied, hetgeen passend is conform het feitelijk gebruik.BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u tot en met 9 mei 2024 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan.Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar www.raadvanstate.nl.InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 10 mei 2024.Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.Emmen, 28 maart 2024burgemeester en wethouders van Emmen

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica