Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. StaatscourantOntwerpbestemmingsplan Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Oirschot op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantOntwerpbestemmingsplan Erica

Er is door Oirschot hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Aan de oostkant van Oirschot zorgt het ontwikkelen van het bedrijventerrein Westfields voor een verkeerstoename op de Eindhovensedijk en de weg Erica. Andere ontwikkelingen die zorgen voor verkeersgroei in dit gebied zijn het concentreren van defensieactiviteiten op de Legerplaats Oirschot en het ontwikkelen van de Brainport Innovatie Campus door de gemeente Eindhoven. Ook het groeien van het aantal vluchten op Eindhoven Airport leidt waarschijnlijk tot extra verkeer op de Erica en Eindhovensedijk. De groei van de hoeveelheid verkeer op de Erica en Eindhovensedijk leidt tot afwikkelproblemen op de aansluitingen van de zuid- en noordbaan A58 op de Erica en op kruispunt Eindhovensedijk - Erica - Legerplaats Oirschot. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak van de verkeersafwikkeling in dit gebied. Maatregelen die worden genomen om de doorstroming te verbeteren zijn het reconstrueren van het kruispunt A58/Erica en Erica/Eindhovensedijk. Tussen deze kruispunten is de Erica gelegen. Ook deze weg dient gereconstrueerd te worden. Het ontwerpbestemmingsplan Erica ligt volgens artikel 3.8 Wro vanaf 30 juni voor een periode van 6 weken ter visie bij de Centrale Balie van het gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. U kunt het plan ook inzien via onze website www.oirschot.nl (inwoners → wonen en ruimte → bestemmingsplannen) en www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze fase krijgt u de gelegenheid om zienswijzen in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot (Postbus 11, 5688 ZG Oirschot). Mondelinge reacties kunt u kenbaar maken bij de Centrale Balie van het gemeentehuis (via het zienswijzeformulier). Betreft: ontwerpbestemmingsplan. Inzage- en beroepstermijn: van 30 juni 2011 tot en met 10 augustus 2011. Wie kan bezwaar maken: zie Toelichting.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel