Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Erica, De Welhaak (woningbouwlocatie)

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Erica, De Welhaak (woningbouwlocatie)

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

BestemmingsplanDe gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 29 september 2022 het bestemmingsplan Erica, De Welhaak (woningbouwlocatie) (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2021047-B701) vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken van 26 oktober t/m 6 december 2022 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit bestemmingsplan maak het toevoegen van 5 woningen aan De Welhaak in Erica mogelijk. Deze worden gerealiseerd op een stuk grasveld dat altijd als weiland in gebruik is geweest. Het perceel heeft in het vigerende bestemmingsplan ‘Erica’ de bestemming ‘wonen – voormalige agrarische bebouwing’. De bouw van vijf vrijstaande woningen is op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Erica’ niet mogelijk. Daarom wordt het bestemmingsplan gewijzigd. BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 6 december in beroep gaan. Op 14 april 2021 heeft de Raad van State bepaald dat voorlopig een belanghebbende niet eerst meer een zienswijze behoeft te hebben ingediend om in beroep te kunnen gaan. Het beroep kan voorlopig eveneens betrekking op het gehele besluit. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 7 december. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica