Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Erica, Hertenbaan 1’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Erica, Hertenbaan 1’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 30 september 2021 het bestemmingsplan ‘Erica, Hertenbaan 1’ met identificatienummer NL.IMRO.0114.2021002-B701 vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken van 27 oktober 2021 tot en met 7 december 2021 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit plan zorgt ervoor dat het perceel aan de Hertenbaan 1 te Erica kan worden bebouwd met een vrijstaande woning. Het perceel is momenteel onbebouwd en heeft de bestemming Wonen-Vrijstaand, zonder bouwvlak. Hierdoor is niet mogelijk om een vrijstaande woning te bouwen. Verzocht is om voor dit perceel een bouwvlak toe te kennen. Met dit plan wordt de bouw van de woning juridisch planologisch mogelijk gemaakt.BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 8 december 2021 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan. Op 14 april 2021 heeft de Raad van State bepaald dat voorlopig een belanghebbende niet eerst meer een zienswijze behoeft te hebben ingediend om in beroep te kunnen gaan. Het beroep kan voorlopig eveneens betrekking op het gehele besluit. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 8 december 2021.Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica