Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. WATERSCHAPSBLADErica, aanbrengen en hebben drainage-uitmondingen in waterloop WL03494

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres De Velden in Veenoord, met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADErica, aanbrengen en hebben drainage-uitmondingen in waterloop WL03494

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en WaterwetHet dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van J.H. Akkerman te Erica voor drainage en het aanbrengen en hebben van 18 drainage-uitmondingen in de waterloop WL03494 te Erica, kadastraal bekend als gemeente Schoonebeek, sectie C, nummer 4160.Ter inzageDe vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op de hoofdkantoren in Almelo en Coevorden onder vermelding van Z-1714345. BezwaarTegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving. InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.  Almelo, 10 oktober 2017

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica