Search
Close this search box.

Aanvraag Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADAlgemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend aan Harmonie Erica voor rommelmarkt in Mook op 6 en 7 november 2021

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid verleend in Mook en Middelaar op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADAlgemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend aan Harmonie Erica voor rommelmarkt in Mook op 6 en 7 november 2021

Er is door Mook en Middelaar hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Verleende APV-vergunning Voor rommelmarkt in Mook door Harmonie Erica, 6 en 7 november 2021. Verzonden op 4 oktober 2021.Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. Voorlopige voorziening Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl Twee weken vóór het evenement t/m dag van het evenementVan 25 oktober tot 8 november 2021

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica