Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Kerkweg in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De gemeenteraad van Emmen heeft op 25 april 2019 besloten om het bestemmingsplan ‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’ met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2018040-B701’ vast te stellen.Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning op een perceel aan de Kerkweg in Erica tussen de woningen met de huisnummers 64 en 74.InzageHet vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken en het raadsbesluit liggen met ingang van 10 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om het bestemmingsplan in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken en het raadsbesluit zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nlBeroepTijdens de bovengenoemde periode kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen:•die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;•die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze kenbaar te maken tegen het ontwerpbestemmingsplan.Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag, en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:•naam en adres van de indiener;•de dagtekening;•een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;•de gronden (redenen) van het beroep;•een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;•zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.InwerkingtredingHet bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van bovengenoemde termijn. Als u beroep instelt heeft dit geen schorsende werking. U kunt daarom de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State naast uw beroep verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Indien dit verzoek binnen bovengenoemde termijn is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan voordat op het verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel