Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADIngetrokken maatwerkvoorschriften betrekking op het geluidniveau dat een reeds gestopt kunststofrecyclingsbedrijf mag veroorzaken aan Eerste Bokslootweg 17 te Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Eerste Bokslootweg in Emmen, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADIngetrokken maatwerkvoorschriften betrekking op het geluidniveau dat een reeds gestopt kunststofrecyclingsbedrijf mag veroorzaken aan Eerste Bokslootweg 17 te Erica

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Intrekken Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedureHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat het maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit, op verzoek van de inrichting houder heeft ingetrokken (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):EMMEN27 december 2021, Eerste Bokslootweg 17, de maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het geluidniveau dat een reeds gestopt kunststofrecyclingsbedrijf mag veroorzaken (370579-2021)InzageU kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende de bezwaartermijn, na de genoemde datum van bekendmaking, inzien (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1, 7811 AP te Emmen.BezwaarU kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaarInwerkingtreding en voorlopige voorzieningHet (maatwerkvoorschriften)besluit treedt in werking een dag na haar bekendmaking. Als u bezwaar maakt, geldt het besluit nog wel. Wilt u dat het besluit tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica