Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Kerkweg in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’, vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2018040-B501’, vanaf 18 januari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning op een perceel aan de Kerkweg in Erica tussen de woningen met de huisnummers 64 en 74.InzageOp afspraak kunt u het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek ook buiten kantooruren). Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’ met planid. ‘NL.IMRO.0114.2018040-B501’).ZienswijzeBinnen de termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad van Emmen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 89786-2018. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.Nadere informatieVoor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel