Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Erica, Ericasestraat 46 (Paardenpension)’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Erica, Ericasestraat 46 (Paardenpension)’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, Ericasestraat 46 (Paardenpension)’ vanaf 9 juni 2010 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: (0591) 68 55 55. Het plan voorziet in de uitbreiding van een paardenrijhal t.b.v. een paardenpension aan de Ericasestraat 46 te Erica. Binnen de termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica