Search
Close this search box.

Aanvraag bouwvergunning

  1. Bekendmakingen erica
  2. Vergunning voor het plaatsen van een dakkapel achterzijde van de woning aan Erica 22 5091ED Oost West en Middelbeers

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een bouwvergunning verleend in Oirschot op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Vergunning voor het plaatsen van een dakkapel achterzijde van de woning aan Erica 22 5091ED Oost West en Middelbeers

Er is door Oirschot hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De gemeente Oirschot heeft op 27-03-2024 een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het plaatsen van een dakkapel achterzijde van de woning aan Erica 22 5091ED Oost West en Middelbeers. Het kenmerk van de gemeente voor deze zaak is 082352134. Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Niet eens met dit besluit? Bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op de dag nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt en bedraagt 6 weken. Daarnaast kan - als er een spoedeisend belang is - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzocht worden een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0499-583333). Om stukken in te zien, moet minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak worden gemaakt. Dan zorgt de gemeente ervoor dat de stukken beschikbaar zijn. Heeft u vragen? Heeft u vragen over vergunningen of meldingen? Of wilt u stukken inzien? Stuur dan een e-mail met daarin duidelijk uw vraag naar vergunningen@kempengemeenten.nl. De gemeente neemt dan contact met u op, maakt zo nodig een afspraak of zorgt dat stukken voor u beschikbaar komen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel