Search
Close this search box.

Aanvraag Verkeer | Weg

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADBesluit onttrekking aan openbaar verkeer van Amsterdamscheveldlaan te Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Verkeer | Weg verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADBesluit onttrekking aan openbaar verkeer van Amsterdamscheveldlaan te Erica

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt bekend dat de raad in haar vergadering van 30 oktober 2014 heeft besloten om de Amsterdamscheveldlaan te Erica aan het openbaar verkeer te onttrekken. Dit houdt in dat die weg (of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is. Griendtsveen Drentsche Landontwikkeling Maatschappij B.V. wordt nu volledig eigenaar van deze weg. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. Zie ook de bijlage bij deze bekendmaking.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel