Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Erica, Verlengde Vaart ZZ 143a (luxe huisjes recreatie)’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Verlengde Vaart Z.Z. in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Erica, Verlengde Vaart ZZ 143a (luxe huisjes recreatie)’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 19 december 2019 het bestemmingsplan ‘Erica, Verlengde Vaart ZZ 143a (luxe huisjes recreatie)’ met identificatienummer NL.IMRO.0114.2019001-B701 vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken van 29 januari 2020 tot en met 10 maart 2020 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit plan zorgt ervoor dat maximaal 15 recreatiewoningen en maximaal 4 boomhutten kunnen worden gerealiseerd op het perceel Verlengde Vaart ZZ 143a te Erica. Voor het te ontwikkelen gebied is geen exploitatieplan opgesteld. BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 11 maart 2020 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:•Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;•Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;•Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 11 maart 2020. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica