Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor Beachvolleybal op 1 september 2024 aan Veenschapswijk 5 te Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Veenschapswijk in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADToestemming voor Beachvolleybal op 1 september 2024 aan Veenschapswijk 5 te Erica

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De burgemeester heeft evenementenvergunning verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd): ERICA18 april 2024, Veenschapswijk 5 (Geert Vos zwembad), Beachvolleybal Op Erica op 1 september 2024 (112809-2024)BezwaarU kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaar.Inwerkingtreding en voorlopige voorzieningHet besluit treedt een dag na haar bekendmaking in werking. Als u tegen een besluit bezwaar maakt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang de burgemeester op basis van het advies van de onafhankelijke commissie niet anders heeft beslist. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar is, bij afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica