Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntheffing verleend voor voorwerpen op of aan de weg plaatsen op grond van artikel 2:10 APV voor een bouwkraan aan De Erica 2-4 te Boxmeer

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid verleend in Boxmeer op het adres de Erica in Boxmeer, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntheffing verleend voor voorwerpen op of aan de weg plaatsen op grond van artikel 2:10 APV voor een bouwkraan aan De Erica 2-4 te Boxmeer

Er is door Boxmeer hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer maken bekend dat zij de volgende ontheffing hebben verleend:Voor: een bouwkraan aan De Erica 2-4 te Boxmeer op 26 mei 2020 van 07.00 uur tot 17.00 uur Datum verzonden: 20-5-2020Bezwaar Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.boxmeer.nl/bezwaar.Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Indien u stukken in wilt zien of vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.15 uur op telefoonnummer (0485) 585911.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel