Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOntwerpstructuurvisie Erica, glastuinbouwgebied

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpstructuurvisie Erica, glastuinbouwgebied

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpstructuurvisie ‘Erica, glastuinbouwgebied met nummer IMRO.0114.2011047-0501’ vanaf 20 juni 2012 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel:140591 Het plan geeft een nieuwe visie op het glastuinbouwgebied Erica en biedt de mogelijkheid tot herstructurering, uitbreiding van de kassen en verbreding van de activiteiten. Voor het te ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld. Binnen de termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel