Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOntwerp-Omgevingsvergunning“Erica, uitbreiden kas Beekweg 30”

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerp-Omgevingsvergunning“Erica, uitbreiden kas Beekweg 30”

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een kas met adres Beekweg 30 te Erica. De aanvraag is geregistreerd onder zaak-17295-2015 en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0114.Zaak17295-V501. De aanvraag heeft betrekking op de onderdelen bouw, strijdigheid met de beheersverordening en het uivoeren van werk- of werkzaamheden. Het plan voorziet in de bouw van een kas en, een dock en de aanleg van de toerit met keerlus achterop het perceel aan Beekweg 30 te Erica. Het waterbassin wordt achterop het perceel van Beekweg 24 aangelegd. Het adres Beekweg 30 (en 24) maakt onderdeel uit van het glastuinbouwgebied te Erica. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 1 mei 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het ontwerpbesluit inzien tijdens kantooruren bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Tegen het voornemen om medewerking te verlenen met een omgevingsvergunning kan een ieder gedurende een termijn van zes weken, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen onder vermelding van zienswijze zaak 17295-2015. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.emmen.nl/zienswijze. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl (“Erica, uitbreiden kas Beekweg 30” met planid NL.IMRO.0114.Zaak17295-V501). Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Emmen, 24 april 2015 burgemeester en wethouders van Emmen,

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica