Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTStructuurvisie Erica Glastuinbouwgebeid, Emmen

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTStructuurvisie Erica Glastuinbouwgebeid, Emmen

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat de raad in haar vergadering van 31 januari 2013 heeft vastgesteld de de structuurvisie "Erica, glastuinbouwgebied" (NL.IMRO.0114.2011047-0701). Met deze structuurvisie geeft de gemeente Emmen aan wat haar visie is op het glastuinbouwgebied van Erica. De visie geldt als toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in het gebied. Als initiatieven passen binnen de visie kan de gemeente medewerking verlenen middels het verlenen van een omgevingsvergunning. Bij het verlenen van vergunningen wordt getoetst aan specifieke regels. Deze zijn opgenomen in de ruimtelijke voorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen. De stukken zijn digitaalbeschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.emmen.nl/bestemmingsplannen Tegen de structuuvisies kan geen beroep worden ingediend.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica