Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADCoördinatiebesluit Laan van Erica 50, Apeldoorn

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Apeldoorn op het adres Laan van Erica in Apeldoorn, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADCoördinatiebesluit Laan van Erica 50, Apeldoorn

Er is door Apeldoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Op 16 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn, op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor de ontwikkeling van een bouwmarkt annex tuincentrum op het perceel gelegen aan de Laan van Erica 50 in Apeldoorn. Het coördinatiebesluit heeft betrekking op het bestemmingsplan Laan van Erica 50 en de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwmarkt annex tuincentrum aan de Laan van Erica 50 in Apeldoorn en voor het voor die functies aanleggen van een nieuwe uitweg en/of het veranderen van een bestaande uitweg.Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures na elkaar. Te zijner tijd worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over de ontwerp-besluiten. De besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen en om de omgevingsvergunning te verlenen, worden in de beroepsfase aangemerkt als één besluit. Daartegen kan te zijner tijd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Tegen het besluit om de coördinatieregeling toe te passen staat geen bezwaar en beroep open.Het coördinatiebesluit is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.Het coördinatiebesluit ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over de Nota van Uitgangspunten. De digitale de Nota van Uitgangspunten kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.Apeldoorn, 1 maart 2017

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica