Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Water

  1. Bekendmakingen erica
  2. WATERSCHAPSBLADErica, waterbassin en uitwateringsbuis waterloop KA019

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Water verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres Beekweg in Erica, met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADErica, waterbassin en uitwateringsbuis waterloop KA019

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Van Geel Orchideeën B.V. te Erica voor het bouwen en hebben van een waterbassin en een uitwateringsbuis binnen de beschermingszone en de kernzone van waterloop KA019, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AG, nummer 1760. De waterloop maakt onderdeel uit van het watersysteem van waterschap Vechtstromen.   Bezwaar De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo.   Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.   Almelo, 6 mei 2015

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel