Search
Close this search box.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Emmen, Erica en Nieuw-Weerdinge

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Drenthe op het adres in , met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Emmen, Erica en Nieuw-Weerdinge

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:het verbeteren energielabel woningen naar energielabel A, diverse woningen in Emmen, Erica en Nieuw-WeerdingeU kunt het besluit vanaf 29 oktober 2021 tot en met 9 december 2021 digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.Tot en met 9 december 2021 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica