Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Water

  1. Bekendmakingen erica
  2. WATERSCHAPSBLADErica, pontje waterloop BV0000001

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Water verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres Griendtsveenstraat in Erica, met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADErica, pontje waterloop BV0000001

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Buurt en Belangenvereniging De Peel te Erica voor het bouwen en hebben van een trekpontje op de rechter- en linkeroever van waterloop BV0000001, beter bekend als het Dommerskanaal, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AG, nummer 1457, onderdeel uitmakend van het watersysteem van waterschap Vechtstromen. Naast het pontje worden ook op- en afstapvoorzieningen gerealiseerd op beide kades. Bezwaar De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.   Almelo, 23 februari 2015

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel