Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, De Welhaak (woningbouwlocatie)

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, De Welhaak (woningbouwlocatie)

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Van 18 mei 2022 tot en met 28 juni 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Erica, De Welhaak (woningbouwlocatie) (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2021047-B501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit bestemmingsplan maak het toevoegen van 5 woningen aan De Welhaak in Erica mogelijk. Deze worden gerealiseerd op een stuk grasveld dat altijd als weiland in gebruik is geweest. Het perceel heeft in het vigerende bestemmingsplan ‘Erica’ de bestemming ‘wonen – voormalige agrarische bebouwing’. De bouw van vijf vrijstaande woningen is op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Erica’ niet mogelijk. Daarom wordt het bestemmingsplan gewijzigd. ZienswijzeVan 18 mei 2022 tot en met 28 juni 2022 kunt u schriftelijk of digitaal uw zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze(n) kunt u sturen naar de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaaknummer 317508-2021. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel