Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Erica (verlengde zienswijzeperiode)

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Oirschot op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Erica (verlengde zienswijzeperiode)

Er is door Oirschot hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Op 25 april 2012 hebben wij de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan Erica kenbaar gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan Erica ligt volgens artikel 3.8 Wro in ontwerp vanaf 26 april 2012 ter inzage (NL.IMRO.0823.BPOIErica201100- ONTW). U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de Centrale Balie van het gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Vanwege technische problemen bij het beschikbaar stellen van het plan, geven wij u gelegenheid om 2 weken langer (dus tot en met 20 juni 2012) zienswijzen in te dienen over het ontwerpbestemmingsplan. In deze fase krijgt u de gelegenheid om zienswijzen in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Voor de duidelijkheid merken wij op dat u ook zienswijzen kunt indienen tegen de herbegrenzing van de EHS. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot (Postbus 11, 5688 ZG Oirschot). Mondelinge reacties kunt u kenbaar maken bij de Centrale Balie van het gemeentehuis (via het zienswijzeformulier).

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel