Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADGemeente Mill en Sint Hubert – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten – verlenging verleend voor Bowling Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid verleend in Mill en Sint Hubert op het adres Wanroijseweg in Sint Hubert, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Mill en Sint Hubert – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten – verlenging verleend voor Bowling Erica

Er is door Mill en Sint Hubert hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten:De burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert maakt bekend dat op grond van artikel 2:39 van de A.P.V. door de gemeente Mill en Sint Hubert een aanwezigheidsvergunning speelautomaten is verlengd.Voor:Bowlingcentrum EricaLocatie:Wanroijseweg 95 (5454 GZ)Datum :Het jaar 2018Datum verzending:16 november 2017Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel