Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOntwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Noordersloot 33’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Noordersloot in Erica, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Noordersloot 33’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Noordersloot 33’ vanaf maandag 30 april 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de functie van bedrijf naar wonen en maakt de realisatie van een compensatiewoning in het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling mogelijk op het perceel Noordersloot 33 te Erica.InzageU kunt het ontwerp wijzigingsplan en onderliggende stukken op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek ook buiten kantooruren). Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.Het ontwerp wijzigingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (planid. ‘NL.IMRO.0114.2017026-W501’).ZienswijzeBinnen de termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij Burgemeester en wethouders van Emmen kenbaar maken, onder vermelding van zaaknummer 39934-2017. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, of digitaal indienen via www.gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica