Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk 11(woningbouwlocatie)’ en Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Pannekoekendijk in Erica, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk 11(woningbouwlocatie)’ en Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Ontwerp bestemmingsplanBurgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk 11 (woningbouwlocatie)’ vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2017029-B501’ vanaf 9 november 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien (op verzoek ook buitenkantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan voorziet in de bouw van maximaal 8 woningen.ZienswijzeBinnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 100922-2017. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaardeBurgemeester en wethouders van Emmen zijn van plan een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan. Het plan ligt binnen de geluidszone wegverkeerslawaai van de Pannekoekendijk. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is voor 2 woningen een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai nodig van 52 dB. Zaaknummer 106345-2018/Z2018-00030807.Het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde ligt vanaf 9 november 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591.ZienswijzeBinnen de termijn van zes weken kan een belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij burgemeester en wethouders kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaaknummer 106345-2018/Z2018-00030807. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel