Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTBeheersverordening Erica Glastuinbouwgebied, Emmen

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTBeheersverordening Erica Glastuinbouwgebied, Emmen

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat de raad in haar vergadering van 31 januari 2013 heeft vastgesteld de “Beheersverordening Erica glastuinbouwgebied" met verbeeldingnummer NL.IMRO.0114.2011046-0701. Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. In de Beheersverordening is de bestaande ruimtelijke structuur voor het plangebied vastgesteld. Het ruimtelijk beleid voor dit plangebied, dat thans is neergelegd in verschillende bestemmingsplannen, wordt daarmee vervangen door deze beheersverordening. Het plangebied bestaat voornamelijk uit het glastuinbouwgebied te Erica. De bestaande situatie (gebouwen en functies) worden in de voorgestelde beheersverordening vastgelegd. De stukken zijn digitaalbeschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.emmen.nl/bestemmingsplannen. Tegen genoemde Beheersverordening kan geen beroep worden ingediend.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel