Search
Close this search box.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. WATERSCHAPSBLADErica, lozen verontreinigd hemelwater en waswater op WL03494

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres Griendtsveenstraat in Erica, met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADErica, lozen verontreinigd hemelwater en waswater op WL03494

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Ontwerp-vergunning Keur waterschap Vechtstromen en WaterwetHet dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen is voornemens positief te besluiten op de aanvraag van A.J., J.H., L. en W. Akkerman te Erica voor het lozen van verontreinigd hemelwater en waswater afkomstig van een wasplaats voor landbouwmachines aan de Griendtveenstraat 7 te Erica. Het water wordt via een slibvangput, coalescentie-olieafscheider en controlevoorziening via een perceelsloot geloosd op de waterloop WL03494.De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947 Ter inzageDe ontwerp-vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1920970. ZienswijzenDe ontwerp vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de ontwerp vergunning staat voor eenieder de mogelijkheid open om binnen 6 weken zienswijzen in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is bekendgemaakt aan vergunninghouder op de datum weergegeven onder deze kennisgeving. InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.  Almelo, 21 mei 2019

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel