Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADVergunning geweigerd voor het aanbrengen van een verharding voor agrarisch gebruik aan Ericasestraat te Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVergunning geweigerd voor het aanbrengen van een verharding voor agrarisch gebruik aan Ericasestraat te Erica

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunningen geweigerd (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):Erica13 april 2022, Ericasestraat (sectie AG perceelnr. 1864), het aanbrengen van een verharding voor agrarisch gebruik (53628-2022) BezwaarU kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaarInwerkingtreding en voorlopige voorzieningHet weigeringsbesluit treedt in werking een dag na haar bekendmaking. Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit betreffende de weigering van de omgevingsvergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica