Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, Ericasestraat 40

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, Ericasestraat 40

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Erica, Ericasestraat 40” vervat in het GML-bestand “NL.IMRO.0114.2014027-B501”vanaf 29 mei 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op afspraak, op verzoek ook buiten kantooruren, inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan voorziet in de realisatie van een recreatieve standplaats voor maximaal 15 campers bij de woning Ericasestraat 40 te Erica. Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken, onder vermelding van zaaknummer 1245-2015. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.emmen.nl/zienswijze. Emmen, 28 mei 2015 burgemeester en wethouders van Emmen, de secretaris I.A.A. Oostmeijer-Oosting de burgemeester C. Bijl

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica