Search
Close this search box.

Aanvraag Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADVerleende evenementenvergunning, 8 juli 2017, bloeifestival, Hotel Erica in Berg en Dal, gemeente Berg en Dal

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid verleend in Berg en Dal op het adres Molenbosweg in Berg en Dal, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVerleende evenementenvergunning, 8 juli 2017, bloeifestival, Hotel Erica in Berg en Dal, gemeente Berg en Dal

Er is door Berg en Dal hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning verleend in de periode van 27 juni tot en met 1 juli 20168 juli 2017, bloeifestival van 15.00 uur tot 24.00 uur op het terrein van Hotel Erica in Berg en Dal gemeente Berg en DalVoor een evenement kunnen meerdere vergunningen/ontheffingen zijn verleend, zoals een evenementenvergunning, een geluidsontheffing, een ontheffing van de Drank- en Horecawet of de Zondagswet.Tegen deze besluiten kunnen belanghebbende binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. De termijn van zes weken gaat een dag na verzending van de vergunning/ontheffing in. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie.Verleende vergunningen en ontheffingen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning of ontheffing inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij cluster APV en Bijzondere wetten via telefoonnummer 14024.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica