Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 4’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Ericasestraat in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 4’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 4’, vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2018018-W501’, vanaf 24 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.Het plan voorziet in het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning op het perceel Ericasestraat 4 in Erica.InzageOp afspraak kunt u het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek buiten kantooruren). Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 4’ met planid. ‘NL.IMRO.0114.2018018-W501’).ZienswijzeBinnen de termijn van zes weken kan een belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij burgemeester en wethouders van Emmen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 44758-2018. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.gemeente.emmen.nl/zienswijze-indienen.Nadere informatieVoor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel