Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntwerp-Omgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Vaart NZ 21

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Verlengde Vaart NZ in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerp-Omgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Vaart NZ 21

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Van 21 september 2023 tot en met 1 november 2023 kunt u de ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Vaart NZ 21 (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.Zaak348430-V501’) met bijbehorende stukken digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien het u niet lukt de ontwerp-omgevingsvergunning digitaal te bekijken, dan kunt u tijdens onze openingstijden de ontwerp-omgevingsvergunning bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Initiatiefnemers zijn voornemens een nieuwe woning met bijgebouw te realiseren op het perceel Verlengde Vaart NZ 21 te Erica. Op het perceel worden een bestaande woning met de daarbij behorende bijgebouwen gesloopt. Het plan voorziet in nieuwbouw op een bestaand woonperceel. De gewenste nieuwbouw is op onderdelen in strijd met de bouwregels van het bestemmingsplan. Medewerking aan het bouwplan kan met toepassing van een omgevingsvergunningZienswijzeTijdens de bovengenoemde periode kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar burgemeester en wethouders. Wilt u een mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 348430-2022. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel