Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, Verlengde Vaart zz tussen nrs 161 en 163 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, Verlengde Vaart zz tussen nrs 161 en 163 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Van 25 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Erica, Verlengde Vaart zz tussen nrs 161 en 163 (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2021052-B501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011' is de kavel bestemd als 'Agrarisch met waarden – Grootschalige Veenontginningen’. Deze voorziet niet in de bouw van een vrijstaande woning. Met het wijzigen van deze bestemming naar 'Wonen - Vrijstaand' wordt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk gemaakt binnen het plangebied, hetgeen mogelijk is op basis van de gemeentelijke beleidsnotitie ‘Bouwen in de Linten’.ZienswijzeVan 25 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 kunt u schriftelijk of digitaal uw zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze(n) kunt u sturen naar de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaaknummer 348666-2021. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde De Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. De woning aan de Verlengde Vaart zz in Erica heeft te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. In dit geval is wegverkeerslawaai de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woning(en) een hogere grenswaarde vast stellen. Daarom hebben wij het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden opgesteld.U kunt dit ontwerpbesluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken van 25 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. ZienswijzeVan 25 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 kunt u schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 348666-2021/Z2022-000606. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel