Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. WATERSCHAPSBLADErica, bouwen kas langs waterloop WL03512

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres Beekweg in Erica, met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADErica, bouwen kas langs waterloop WL03512

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en WaterwetHet dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Van Geel Orchideeën BV te Erica voor het bouwen en hebben van een kas op de linker oever op een afstand van 4 meter uit de boveninsteek van waterloop WL03512, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AG, nummer 1610 te Erica. Ter inzageDe vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op de hoofdkantoren in Almelo en Coevorden onder vermelding van Z-1816440. BezwaarTegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving. InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.  Almelo, 1 maart 2018

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel