Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Erica 1 te Sint-Oedenrode

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Meierijstad op het adres Erica in Sint-Oedenrode, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Erica 1 te Sint-Oedenrode

Er is door Meierijstad hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De drecteur van de Omgevingsdienst Brabant Noord deelt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad mede dat hij, gelet op artikel 2.1,eerste lid,aanhef en onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (WABO) besluit vergunning te verlenen aan J.Vervoort,Schootsedijk 21 te Sint Oedenrode,voor de inrichting op het perceel,kadastraal gemeente Sint-Oedenrode,secrie R, nummer 238,plaatselijk bekend Erica 1 te Sint-Oedenrode. Het betreft een op grond van het Activiteitenbesluit meldingsplichtige inrichting.•Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)GegevensOmschrijving: wijzigen van een bedrijf Z/129635Locatie: Erica 1 te Sint-OedenrodeZaaknummer: OV-2020-0635Indienen bezwaarschriftTegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf 7 oktober 2020 bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.meierijstad.nl.Wanneer treedt een besluit in werking ?Het indienen van een bezwaarschrift heeft géén schorsende werking, maar een besluit op een aanvraag voor een van de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub b, g, h, artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c en g van de Wabo en een van rechtswege verleende vergunning, treedt pas in werking na de bezwarentermijn.Voorlopige voorzieningAls u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.InlichtingenVoor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica