Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. StaatscourantGeen exploitatieplan Erica, Ericasestraat 46 (Paardenpension)

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantGeen exploitatieplan Erica, Ericasestraat 46 (Paardenpension)

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat de gemeenteraad op 30 september 2010 heeft besloten om ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Erica, Ericasestraat 46 (Paardenpension)’ geen exploitatieplan vast te stellen. Vanaf 20 oktober 2010 ligt het besluit gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het besluit is ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen. Binnen de termijn van 6 weken kan een belanghebbende tegen het besluit bezwaar indienen bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak om te stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 14 0591. Het beroepschrift moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste: • naam en adres van de indiener; • de dagtekening; • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; • de gronden (redenen) van het beroep; • een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is. Als u tegen een besluit bezwaar instelt, heeft dit geen schorsende werking. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak op het bezwaarschrift is genomen, bij afzonderlijke brief een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u sturen aan de Rechtbank Assen, t.a.v. de voorzieningenrechter, postbus 30009, 9400 RA te Assen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica