Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning uitgebreide procedure Stichting Papegaaienhulp te Erica, EmmenBeroep

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOmgevingsvergunning uitgebreide procedure Stichting Papegaaienhulp te Erica, EmmenBeroep

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen deelt mee dat een omgevingsvergunning is verleend voor het vestigen van een opvang- en educatiecentrum voor papegaaiachtigen en andere exotische vogels door Stichting Papegaaienhulp op het perceel Warmoesweg 11 te Erica. De aanvraag is geregistreerd onder zaak 10762 en heeft als planid. NL.IMRO.0114.2011042-0701. De aanvraag heeft betrekking op het afwijken van de beheersverordening (artikel 2.12, lid 1 onder a3, artikel 3.10, lid 1 onder a Wabo en artikel 6.5 Bor). Het afwijken betreft het mogen gebruiken van het perceel Warmoesweg 11 te Erica met de aanwezige bebouwing voor een opvang- en educatiecentrum voor papegaaiachtigen en andere exotische vogels door Stichting Papegaaienhulp. Vanaf 23 oktober 2013 ligt het besluit en bijbehorende stukken 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het besluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Vanaf 23 oktober 2013 ligt het besluit en bijbehorende stukken 6 weken ter inzage. Binnen de termijn van 6 weken kan een belanghebbende tegen bovenstaand besluit een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord Nederland locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE Assen. Degene die een beroepschrift heeft ingediend kan, om te voorkomen dat door de uitvoering van het besluit onomkeerbare gevolgen ontstaan, een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Assen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel