Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Stichting Papegaaienhulp, Warmoesweg 11 te Erica, Emmen

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Stichting Papegaaienhulp, Warmoesweg 11 te Erica, Emmen

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het vestigen van een opvang- en educatiecentrum voor papegaaiachtigen en andere exotische vogels door Stichting Papegaaienhulp op het perceel Warmoesweg 11 te Erica. De aanvraag is geregistreerd onder zaak 10762 en heeft als planid. IMRO.0114.2011042-0501. De aanvraag heeft betrekking op het afwijken van de beheersverordening (artikel 2.12, lid 1 onder a3, artikel 3.10, lid 1 onder a Wabo en artikel 6.5 Bor). Het afwijken betreft het mogen gebruiken van het perceel Warmoesweg 11 te Erica met de aanwezige bebouwing voor een opvang- en educatiecentrum voor papegaaiachtigen en andere exotische vogels door Stichting Papegaaienhulp. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 13 maart 2013 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, of digitaal indienen via www.emmen.nl. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel