Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor het ambtshalve wijzigen van de voorschriften behorend bij de omgevingsvergunning milieu aan Verlengde Vaart NZ 165 te Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Verlengde Vaart NZ in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADToestemming voor het ambtshalve wijzigen van de voorschriften behorend bij de omgevingsvergunning milieu aan Verlengde Vaart NZ 165 te Erica

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedureHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te actualiseren:ERICA 15 februari 2022, Verlengde Vaart NZ 165, het ambtshalve wijzigen van de voorschriften behorend bij de omgevingsvergunning milieu, zaaknummer Z2020-00007210 (39885-2021)ZienswijzeHet ontwerpbesluit heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen door ons ontvangen. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.InzageU kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, inzien (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1, 7811 AP te Emmen.BeroepGedurende zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Ook kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor de indiening van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.Inwerkingtreding en voorlopige voorzieningDe omgevingsvergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Als u beroep instelt geldt het besluit nog wel. Wilt u dat het besluit tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica